άροτρο

Μεταφράσεις

άροτρο

plough, plow

άροτρο

plug

άροτρο

مِحْرَاث

άροτρο

pluh

άροτρο

plov

άροτρο

Pflug

άροτρο

arado

άροτρο

aura

άροτρο

charrue

άροτρο

plug

άροτρο

aratro

άροτρο

άροτρο

쟁기

άροτρο

ploeg

άροτρο

plog

άροτρο

pług

άροτρο

arado

άροτρο

плуг

άροτρο

plog

άροτρο

คันไถ

άροτρο

pulluk

άροτρο

cái bừa

άροτρο

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close