άρρητος

Μεταφράσεις

άρρητος

irrational, tacit

άρρητος

irrationnel, tacite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close