άρση

Μεταφράσεις

άρση

lifting ('arsi)
ουσιαστικό θηλυκό
άθλημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close