άρτος

Μεταφράσεις

άρτος

bread
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close