άρχοντας

Μεταφράσεις

άρχοντας

('arxondas) αρσενικό

αρχόντισσα

lord, rulerЛордלורדlordLordHerrLord (ar'xondisa) θηλυκό
ουσιαστικό
ευγενής παριστάνω τον άρχοντα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close