άσθμα

Μεταφράσεις

άσθμα

asthmaastmoasthmeастмаasmaالربْوastmaastmaAsthmaasmaastmaastmaasma喘息천식astmaastmaastmaastmaโรคหืดastımbệnh hen哮喘אסטמה哮喘астма ('asθma)
ουσιαστικό ουδέτερο
πάθηση του αναπνευστικού συστήματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close