άτεχνος

Μεταφράσεις

άτεχνος

artless, unskillful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close