άτοκος

(προωθήθηκε από άτοκη)
Μεταφράσεις

άτοκος

('atokos)

άτοκη

('atoci)

άτοκο

('atoko)
επίθετο
χωρίς τόκο άτοκες δόσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close