άτομα με αναπηρία

Μεταφράσεις

άτομα με αναπηρία

مُعَاق

άτομα με αναπηρία

postižení

άτομα με αναπηρία

handicappet

άτομα με αναπηρία

Behinderte

άτομα με αναπηρία

disabled

άτομα με αναπηρία

discapacitados, minusválidos

άτομα με αναπηρία

vammaiset

άτομα με αναπηρία

handicapés

άτομα με αναπηρία

osobe s invaliditetom

άτομα με αναπηρία

disabili

άτομα με αναπηρία

身体障害者

άτομα με αναπηρία

장애인

άτομα με αναπηρία

gehandicapten

άτομα με αναπηρία

de funksjonshemmede

άτομα με αναπηρία

niepełnosprawni

άτομα με αναπηρία

deficientes

άτομα με αναπηρία

инвалиды

άτομα με αναπηρία

funktionshindrade

άτομα με αναπηρία

คนพิการ

άτομα με αναπηρία

özürlüler

άτομα με αναπηρία

người tàn tật

άτομα με αναπηρία

残疾人
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close