άτομο που παίρνει συνέντευξη

Μεταφράσεις

άτομο που παίρνει συνέντευξη

مُحَاوِرٌ

άτομο που παίρνει συνέντευξη

tazatel

άτομο που παίρνει συνέντευξη

interviewer

άτομο που παίρνει συνέντευξη

Leiter eines Vorstellungsgespräches

άτομο που παίρνει συνέντευξη

interviewer

άτομο που παίρνει συνέντευξη

entrevistador

άτομο που παίρνει συνέντευξη

haastattelija

άτομο που παίρνει συνέντευξη

intervieweur

άτομο που παίρνει συνέντευξη

onaj koji postavlja pitanja

άτομο που παίρνει συνέντευξη

intervistatore

άτομο που παίρνει συνέντευξη

面接者

άτομο που παίρνει συνέντευξη

면접원

άτομο που παίρνει συνέντευξη

interviewer

άτομο που παίρνει συνέντευξη

intervjuer

άτομο που παίρνει συνέντευξη

przeprowadzający wywiad

άτομο που παίρνει συνέντευξη

entrevistador

άτομο που παίρνει συνέντευξη

интервьюер

άτομο που παίρνει συνέντευξη

intervjuare

άτομο που παίρνει συνέντευξη

ผู้สัมภาษณ์

άτομο που παίρνει συνέντευξη

görüşmeci

άτομο που παίρνει συνέντευξη

người phỏng vấn

άτομο που παίρνει συνέντευξη

面试考官
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close