άτονος

(προωθήθηκε από άτονη)
Μεταφράσεις

άτονος

('atonos) αρσενικό

άτονη

('atoni) θηλυκό

άτονο

atoniqueatonic, sluggish ('atono) ουδέτερο
επίθετο
1. ανέκφραστος, ουδέτερος άτονη φωνή άτονο χρώμα
2. γραμματική που δεν τονίζεται άτονη συλλαβή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close