άτονος

Μεταφράσεις

άτονος

('atonos) αρσενικό

άτονη

('atoni) θηλυκό

άτονο

atoniqueatonic, sluggish ('atono) ουδέτερο
επίθετο
1. ανέκφραστος, ουδέτερος άτονη φωνή άτονο χρώμα
2. γραμματική που δεν τονίζεται άτονη συλλαβή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close