άτρακτος

Μεταφράσεις

άτρακτος

fuselage, nacelle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close