άτρωτος

Μεταφράσεις

άτρωτος

invincible

άτρωτος

immune, invulnerable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close