άυλος

Μεταφράσεις

άυλος

immaterial, airy

άυλος

immatériel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close