άφαντος

(προωθήθηκε από άφαντο)
Μεταφράσεις

άφαντος

('afandos) αρσενικό

άφαντη

('afandi) θηλυκό

άφαντο

('afando) ουδέτερο
επίθετο
εξαφανίζομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close