άφατος

Μεταφράσεις

άφατος

ineffable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close