άφθαστος

(προωθήθηκε από άφθαστο)
Μεταφράσεις

άφθαστος

('afθastos) αρσενικό

άφθαστη

('afθasti) θηλυκό

άφθαστο

('afθasto) ουδέτερο
επίθετο
που δεν τον φτάνει κανείς άφθαστος καλλιτέχνης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close