άφνιο

Μεταφράσεις

άφνιο

hafnium

άφνιο

hafnium
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close