άφοβος

(προωθήθηκε από άφοβη)
Μεταφράσεις

άφοβος

('afovos) αρσενικό

άφοβη

('afovi) θηλυκό

άφοβο

('afovo) ουδέτερο
επίθετο
θαρραλέος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close