άψυχος

(προωθήθηκε από άψυχη)
Μεταφράσεις

άψυχος

('apsixos) αρσενικό

άψυχη

('apsiçi) θηλυκό

άψυχο

inanimate ('apsixo) ουδέτερο
επίθετο
1. χωρίς ζωή άψυχο σώμα
2. μεταφορικά χωρίς ενέργεια άψυχες κινήσεις άψυχη φωνή
3. χωρίς λάμψη άψυχα χρώματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close