έβγαλα

Μεταφράσεις

έβγαλα

J'ai pris

έβγαλα

Jeg tog

έβγαλα

Я взял

έβγαλα

Взех

έβγαλα

tomé

έβγαλα

לקחתי

έβγαλα

أخذت

έβγαλα

Jag tog

έβγαλα

Ho preso

έβγαλα

I took
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close