έγνοια

Μεταφράσεις

έγνοια

care, concern, worrysoucizorgpreocupaçãopreoccupazionepreocupaciónbekymring ('eɣɲa)
ουσιαστικό θηλυκό
έννοια έννοια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close