έδρανο

Μεταφράσεις

έδρανο

floor, bearing, bench, stool
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close