έδωσα

Μεταφράσεις

έδωσα

gave

έδωσα

أعطى
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close