έιτζ

Μεταφράσεις

έιτζ

AIDSSIDAAIDSالإيدزСПИД에이즈AIDS艾滋病 ('eidz)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
πάθηση του ανοσοποιητικού συστήματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close