έκδηλος

Μεταφράσεις

έκδηλος

évident

έκδηλος

apparent, clear
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close