έκτρωση

Μεταφράσεις

έκτρωση

abortionavortementAbtreibung, Schwangerschaftsabbruchabortoabortoإِجْهاضinterrupceabortaborttipobačajaborto妊娠中絶유산abortusabortaborcjaабортabortการทำแท้งkürtajsự phá thai堕胎, 流产流產הפלהаборт ('ektrosi)
ουσιαστικό θηλυκό
διακοπή εγκυμοσύνης κάνω έκτρωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close