έκφραση

Μεταφράσεις

έκφραση

expression, countenance, showesprimoexpression, spectacleتَعْبِير, مَعْرِضprojev, vyjádřenídemonstrering, udtrykÄußerung, Vorstellungexpresión, espectáculoilmaus, näytösiskaz, izrazespressione, manifestazioneショー, 表現표시, 표현uitdrukking, vertoonforestilling, ytringwidowisko, wyrażenieexpressão, demonstraçãoвыражение, показshow, uttryckการแสดง, การแสดงออกanlatım, gösteribuổi biểu diễn, sự diễn tả表情, 表示 ('ekfrasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. εκδήλωση του εσωτερικού κόσμου καλλιτεχνική έκφραση έκφραση χαράς μέσο έκφρασης
2. αλλαγή χαρακτηριστικών προσώπου παίρνω μια αστεία έκφραση
3. γλωσσολογία τρόπος διατύπωσης μεταφορική έκφραση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close