έκφυλος

Μεταφράσεις

έκφυλος

degenerate, deviant, dissolute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close