έλασμα

Μεταφράσεις

έλασμα

lamina, foil

έλασμα

fólie

έλασμα

folie

έλασμα

Folie

έλασμα

lámina de metal

έλασμα

folio

έλασμα

folija

έλασμα

ホイル

έλασμα

포일

έλασμα

folie

έλασμα

folie

έλασμα

folia

έλασμα

фольга

έλασμα

folie

έλασμα

โลหะแผ่น

έλασμα

folyo

έλασμα

lá kim loại

έλασμα

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close