έλεγχος γεννήσεων

Μεταφράσεις

έλεγχος γεννήσεων

تَنْظِيم النَّسْل

έλεγχος γεννήσεων

antikoncepce

έλεγχος γεννήσεων

prævention

έλεγχος γεννήσεων

Geburtenregelung

έλεγχος γεννήσεων

birth control

έλεγχος γεννήσεων

control de la natalidad

έλεγχος γεννήσεων

ehkäisy

έλεγχος γεννήσεων

contraception

έλεγχος γεννήσεων

kontracepcija

έλεγχος γεννήσεων

controllo delle nascite

έλεγχος γεννήσεων

避妊

έλεγχος γεννήσεων

산아 제한

έλεγχος γεννήσεων

anticonceptie

έλεγχος γεννήσεων

prevensjon

έλεγχος γεννήσεων

kontrola urodzeń

έλεγχος γεννήσεων

controle de natalidade, controlo da natalidade

έλεγχος γεννήσεων

регулирование рождаемости

έλεγχος γεννήσεων

födelsekontroll

έλεγχος γεννήσεων

การคุมกำเนิด

έλεγχος γεννήσεων

doğum kontrolü

έλεγχος γεννήσεων

việc sinh đẻ có kế hoạch

έλεγχος γεννήσεων

节育
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close