έλεος

Μεταφράσεις

έλεος

mercy, heartmercimisericórdia怜悯BarmhjertighedBarmherzigkeitرحمة慈悲Milosrdenství자비רחמיםbarmhartigheid憐憫misericordiaмилосердие ('eleos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. οίκτος χτυπάω χωρίς έλεος
2. παράκληση για οίκτο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close