έλκω

Μεταφράσεις

έλκω

attract, draw ('elko)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ελκύω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close