έλλογος

Μεταφράσεις

έλλογος

عَقْلانِيّ

έλλογος

racionální

έλλογος

rationel

έλλογος

vernünftig

έλλογος

rational

έλλογος

racional

έλλογος

järkevä

έλλογος

rationnel

έλλογος

racionalan

έλλογος

razionale

έλλογος

理にかなった

έλλογος

합리적인

έλλογος

rationeel

έλλογος

rasjonell

έλλογος

rozsądny

έλλογος

racional

έλλογος

rationell

έλλογος

ซึ่งมีเหตุผล

έλλογος

akıllıca

έλλογος

hợp lý

έλλογος

理性的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close