έλυτρο

Μεταφράσεις

έλυτρο

husk, shell
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close