έμαθα

Μεταφράσεις

έμαθα

배운

έμαθα

Aprendi
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close