έμαθα

Μεταφράσεις

έμαθα

Aprendi

έμαθα

배운
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close