έμβλημα

Μεταφράσεις

έμβλημα

emblèmelogo ('emvlima)
ουσιαστικό ουδέτερο
συμβολικό διακριτικό σχήμα το έμβλημα ενός έθνους το έμβλημα σχολείουεταιρείας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close