έμβολο

Μεταφράσεις

έμβολο

Kolbenpistonpiŝtopiston ('emvolo)
ουσιαστικό ουδέτερο
εξάρτημα μηχανισμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close