έμεσμα

Μεταφράσεις

έμεσμα

vomit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close