έμπιστος

Μεταφράσεις

έμπιστος

confidant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close