έμπορος

Μεταφράσεις

έμπορος

commerçant, marchandcomerciantdealerסוחרhandelaarHändlerتاجرobchodníkтърговецcomercianteТрейдер, торговец상인comerciante ('emboros)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
που πουλάει διάφορα προϊόντα έμπορος επίπλων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close