έμφραγμα

Μεταφράσεις

έμφραγμα

infarctusinfarctionzawałinfarkt ('emfraɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ιατρική σοβαρή πάθηση της καρδιάς παθαίνω έμφραγμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close