έναντι

Μεταφράσεις

έναντι

against

έναντι

contre, envers
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close