ένας από τους δύο

Μεταφράσεις

ένας από τους δύο

أَيُّ مِنْهُما

ένας από τους δύο

jeden ze dvou

ένας από τους δύο

begge

ένας από τους δύο

eins von beiden

ένας από τους δύο

either

ένας από τους δύο

cualquier, cualquiera de los dos

ένας από τους δύο

kumpi tahansa

ένας από τους δύο

l'un ou l'autre

ένας από τους δύο

bilo koji

ένας από τους δύο

uno dei due

ένας από τους δύο

どちらか

ένας από τους δύο

각각

ένας από τους δύο

een van beide

ένας από τους δύο

hvilken (som helst)

ένας από τους δύο

również

ένας από τους δύο

um, um de dois

ένας από τους δύο

любой из

ένας από τους δύο

endera

ένας από τους δύο

อย่างใดอย่างหนึ่ง

ένας από τους δύο

ya

ένας από τους δύο

một trong hai

ένας από τους δύο

任一
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close