ένα ξηρό σέρι, παρακαλώ

Μεταφράσεις
ένα ξηρό σέρι, παρακαλώ 
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close