ένα τρισεκατομμύριο

Μεταφράσεις

ένα τρισεκατομμύριο

one trillion

ένα τρισεκατομμύριο

mille milliards
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close