ένδεια

Μεταφράσεις

ένδεια

indigence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close