ένθερμος

(προωθήθηκε από ένθερμη)
Μεταφράσεις

ένθερμος

('enθermos)

ένθερμη

('enθermi)

ένθερμο

fervent ('enθermo)
επίθετο
ενθουσιώδης ένθερμος οπαδός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close