ένθετο

Μεταφράσεις

ένθετο


ουσιαστικό ουδέτερο
πρόσθετο φυλλάδιο σε εφημερίδα ή περιοδικό το ένθετο εφημερίδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close